آموزش ساخت جاقاشقی با ,آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه,ایران مطلب

   
آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

یه ایده دیگه برای استفاده از قوطی های خالی فلزی...

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

قوطی هارو با رنگ دلخواهتون رنگ بزنین

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

یه تیکه چوب به بلندی قوطی ها و عرض سه قوطی فلزی رو

رنگ بزنین و بذارین خشک بشه.

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

قسمت بالای قوطی هارو سوراخ کنین

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

روی چوب رو هم در سه نقطه اتصال با قوطی ها سوراخ کنین

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

قوطی هارو با پیچ یا میخ روی تکه چوب متصل کنین

آموزش ساخت جاقاشقی,قوطی های فلزی,جاقاشقی فلزی,ساخت جاقاشقی,بازیافت قوطی های خالی فلزی,بازیافت قوطی های فلزی,هنر در خانه

اینجوری!

منبع : ftab92.mihanblog
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه