بازارگردانی

بازارگردانی,
بازارگردانی یعنی گرداندن بازار یا به عبارتی مدیریت کردن بازار و اداره کردن آن است. واژه مدیریت بازار مترادف مدیریت تقاضا و همچنین مدیریت روابط مشتریان است چون تمام آن ها دارای هدفی مشترک هستند و نتیجه آن ها این خواهد بود که مشتریانی بیش تر از شرکت مربوطه خرید کنند و این خرید برای زمان های بعدی تکرار شود.
یکی از زیباترین تعاریف مدیریت بازار، مدیریت تغییر است و تاکید بر این نکته دارد که با عنایت به پیچیدگی های ناشی از تغییر و تحولات محیطی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت ها و سازمان ها تاثیر می گذارند، آیا بنگاه اقتصادی شما تغییر می کند، به عبارتی آیا سازمان شما چابکی لازم را برای پاسخگویی به شرایط جدید دارد.
مدیران به عنوان رهبران و استراتژیست های سازمان ها چقدر متناسب با تغییرات حرکت می کنند و سازمان شان را در راستای پاسخگویی مطلوب به انتظارات رو به ازدیاد مشتریان هماهنگ می کنند،
تقاضای مشتریان هیچگاه ثابت نیست، یکی از وظایف مدیران بازاریابی و فروش، شناخت دقیق از تقاضای مشتریان است همان طور که یک پزشک برای درمان بیمار ابتدا باید نوع بیماری را تشخیص دهد یک مدیر بازاریابی نیز ابتدا باید نوع تقاضا را بشناسد، همان طور که در اکثر کتب بازاریابی ملاحظه می شود، تقاضای مشتریان می تواند یکی از انواع تقاضاهای منفی، نبود تقاضا، تنزلی، فصلی، پنهان، کامل، بیش از حد یا ناسالم باشد که در مقالات آینده راه حل های برخورد با هر یک از این تقاضاها در راهکارهایی که باید به کار بگیریم را تشریح خواهیم کرد.
ولی نکته حایز اهمیت این است که پس از شناخت تقاضایی که با به کارگیری اصول علمی و آن هم متناسب با هر صنعت و بازار و در شرایط خاص آن نسبت به اتخاذ تصمیمات اصلاحی و پیگیرانه اقدام شود.
بپذیریم که در دنیای امروزی نمی توان یک راه حل برای موارد مختلف داشته باشیم. نگرش اقتضایی با رویکرد علمی لازمه مدیریت کردن و گرداندن بازار در عصر حاضر است.
پس متناسب با تغییرات باید تغییر کنیم تا از فرصت های آن بهره مند شویم و جلوی تهدیدات آن را بگیریم. جک ولش مدیر افسانه ای صنعت می گوید: «هر دگرگونی، با خود فرصتی به همراه می آورد.» بنابراین، سازمان ها باید به جای رخوت، از دگرگونی ها نیرو بگیرند و همچنین سان تزو در کتاب هنر جنگاوری آورده است: «برترین رویکرد در جنگ، شتاب است. با شتاب از تغییرات در راستای افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه بهره وری سازمان ها استفاده کنیم.»
منبع : روزنامه سرمایه


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه