(تصاویر) سوارز در خانه

(تصاویر) سوارز در خانه


اخبار ورزشی - (تصاویر) سوارز در خانه

پس از آنکه لوئیز سوارز به لاگومار برگشت در برابر هوادارانش که در حمایت از او جلوی خانه جمع شده بودند ایستاد و به ابراز احساسات آنان پاسخ گفت.

به گزارش فرارو، پس از بازگشت لوئیز سوارز به اروگوئه و خانه مادرش در لاگومار تعدادی از هواداران اروگوئه در حمایت از او جلوی خانه اش تجمع کردند؛ سوارز نیز به همراه فرزندانش برای تشکر از حرکت آنها، برایشان دست تکان داد.

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 

اخبار,اخبار ورزشی ,لوئیز سوارز

 اخبار ورزشی - فرارو

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه