فوتبال صادقيان نابود مي شود!

فوتبال صادقيان نابود مي شود!


اخبار,اخبارورزشی, فوتبال ا یران

 

 اخبار ورزشی  - فوتبال صادقيان نابود مي شود!

 سرمربي پرسپوليس سعي دارد تا با صحبت کردن با هافبک جوان تيمش و نصيحت کردن او، وي را دوباره در مسير پيشرفت قرار بدهد.

حميد درخشان سرمربي پرسپوليس، تصميم گرفته بود تا پيام صادقيان را براي نيم فصل دوم در ليست مازاد قرار بدهد. اما در ادامه از انجام اين کار صرف نظر کرد. اين مربي در صحبتي که با صادقيان داشت، از او خواست تا با فاصله گرفتن از حواشي پيرامونش، دوباره به روزهاي خوبش بازگردد اما وي همچنان در مسير گذشته قدم برداشت.

 

صادقيان در آخرين اقدام جنجالي و حاشيه اي اش، در صفحه شخصي خود در اينستاگرام، پستي را به اشتراک گذاشت که در آن مدعي شده بود که به خاطر پرسپوليس و هوادارانش، از پيشنهاد ميلياردي که از ترکيه و روسيه داشته گذشته است. گويا انتشار همين پست باعث ناراحتي و عصبانيت درخشان شده و شنيده ايم وي در گفتگوي دوباره با هافبک تيمش، به او عنوان کرده که با ادامه دادن اين مسير، فوتبالش را در مسير نابودي قرار مي دهد. ظاهرا سرمربي پرسپوليس از صادقيان خواسته تا از دنياي مجازي فاصله بگيرد و حواسش به فوتبال باشد.

اخبار ورزشی  - خراسان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه