مناقشه بر سر حذف خمير مرغ از سوسيس و کالباس

سرویس سلامتبه نقل از دکتر من؛ بخش تغذیه:

نمي توانيم سلامت خمير مرغ را تضمين کنيم چرا که مشخص نيست ماده اوليه آن از سلامت برخوردار است يا خير و ممکن است از چربي زيادي برخوردار باشد.

در بحث سوسيس و کالباس قدم اول حذف خمير مرغ در تهيه اين محصولات است. بخشنامه مربوطه ابلاغ شده است و در شش ماه دوم امسال عملياتي مي شود. رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: حذف خمير مرغ در توليد سوسيس و کالباس، قدم بسيار بزرگي است چرا که از سلامت خمير مرغ اطمينان نداريم؛ بنابراين ورود آن به چرخه توليد سوسيس و کالباس ممنوع شد. شرکت هاي توليد کننده سوسيس و کالباس از يک دوره زماني برخوردار خواهند بود تا خود رابا ضوابط تطبيق دهند و خمير مرغ را حذف کنند.

سلامت خمير مرغ را تضمين نمي‌کنيم

ديناروند افزود: خمير مرغ، گوشت هاي مازادي است که پس از تميز کردن مرغ، توسط دستگاهي جدا و به چرخه مصرف وارد مي شود. نمي توانيم سلامت خمير مرغ را تضمين کنيم چرا که مشخص نيست ماده اوليه آن از سلامت برخوردار است يا خير و ممکن است از چربي زيادي برخوردار باشد.

هشدار نسبت به مصرف افراطي سوسيس و کالباس

رئيس سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف افراطي و روزانه سوسيس و کالباس هشدار داد و گفت: مشکل اصلي آن است که مصرف اين چنين محصولاتي، تغذيه جامعه به ويژه کودکان و نوجوانان را برهم مي زند و نبايد به عنوان مصرف دائمي در عادات غذايي جاي گيرد.

در حالي رئيس سازمان غذا و دارو از ممنوع شدن ورود خمير مرغ به چرخه توليد سوسيس و کالباس از نيمه دوم امسال خبر داده است که مديرعامل شرکت تعاوني توليد کنندگان فرآورده هاي گوشتي ايران اين کار را غيرممکن مي داند.

ضرورت برخورد با واحدهاي زيرپله اي توليد خمير مرغ

موسوي با اشاره به اين که امکان حذف خمير مرغ از سوسيس و کالباس وجود ندارد گفت: از مسئولان توقع داريم به صورت منطقي اظهارنظر کنند. در همه جاي دنيا در توليد فرآورده هاي گوشتي از خمير مرغ استفاده مي شود. وي با تأکيد بر ضرورت برخورد جدي با واحدهاي زيرپله اي توليد خمير مرغ، عنوان کرد: در حال حاضر واحدهاي توليد فرآورده هاي گوشتي، خمير موردنياز خود را عمدتا خودشان در داخل کارخانه توليد مي کنند. خمير مرغي که از سوي کارخانه هاي فرآورده هاي گوشتي توليد و مصرف مي شود، داراي مجوز سازمان استاندارد، وزارت بهداشت وسازمان دامپزشکي است و مشکلي ندارد اما عمده خمير مرغي که از خارج از واحدهاي فرآورده هاي گوشتي تأمين مي شود غيرمجاز است.

مهم‌ترين نکات

«خمير مرغ» در نيمه دوم سال از چرخه توليد سوسيس و کالباس حذف مي‌شود

شرکت هاي توليد کننده بايد خود رابا ضوابط تطبيق دهند و خمير مرغ را حذف کنند

خمير مرغي که از خارج از واحدهاي فرآورده هاي گوشتي تأمين مي شود غيرمجاز است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه