کاش او هم یک فوتبالیست بود نه یک قهرمان + تصاویر

کاش او هم یک فوتبالیست بود نه یک قهرمان + تصاویر


اخبار ورزشی - کاش او هم یک فوتبالیست بود نه یک قهرمان

استقبال از صادق پاکدامن قهرمان جهان در رشته نجات غریق تنها در فرودگاه و پس از بازگشت وی از مسابقات جهانی صورت گرفت.اکنون که وی مصدوم است و برای گذران زندگی فلافل می فروشد. هیچ مسئولی از قهرمان سراغ نمی گیرد.

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

 

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 

اخبار,اخبار ورزشی,قهرمان نجات غریق

 اخبار ورزشی - تابناک

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه