یادداشت وزیر کار درباره طرح شهرداری تهران

یادداشت وزیر کار درباره طرح شهرداری تهران


اخبار,اخبارسیاسی,طرح شهرداری تهران


 اخبار سیاسی - یادداشت وزیر کار درباره طرح شهرداری تهران

تقسیم بندی های ادعایی و اختلاف بین مدیران را به مصلحت نظام، انقلاب و مردمی که باهزاران امید به پای صندوق های رای آمده اند، نمی دانم وبر این باورم که همه باید با عزم ملی ومدیریت جهادی والبته باتدبیر، درایت وصداقت برای مردم کارکنیم.

علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در مطلبی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، نوشت:

بنا نداشتم فرصت محدودی را که در دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت و رفاه مردم به ویژه کارگران و گروه های آسیب پذیر در اختیار دارم به مجادلات بی حاصل اختصاص دهم، آن هم در ایامی که جنایات رژیم صهیونستی درغزه خواب را بر هر انسانی حرام کرده است.

اما با توجه به موضع گیری برخی عزیزان در باره اختلاف برداشت میان معاون بین الملل این وزارتخانه و شهرداری تهران به نظر می رسد بیان صریح دیدگاه دراین خصوص ضروری است.

1: بی تردید برخی کنواسیون های بین المللی وروابط حاکم بر جهان امروز غیرعادلانه ،ظالمانه و دربرخی موارد ابزار دست ظالمان است.

مصداق بارز این امر واکنش های تاسف آور مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه است.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب «امپراتوری تبلیغاتی مسائل گوناگون فراوان را می سازند، جعل می کنند و بهانه گیری که خیلی مایه ای نمی خواهد انجام می دهند».

این بدین معنا است که پذیرش بی قید و شرط برخی کنوانسیون های بین المللی ظلمی آشکاربه تمدن های بشری است و سبب از بین رفتن میراث فرهنگی کشورها خواهد شد.

2: اما از سوی دیگر نمی توان تمامی کنوانسیون های بین المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.

یکی از سیاست های مدبرانه دولت تدبیر و امید مبارزه با «ایران هراسی» بوده است و در این چارچوب وظیفه همگانی این است که با تدبیر و هوشمندی با حفظ ارزش های اسلامی و ملی خود موارد و کنوانسیون هایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن ها عضویت داشته و مفاد آن ها با ارزش های دینی، فرهنگی ما تعارضی ندارد اجرا و در عین حال با یک استراتژی مدبرانه تحول در ساختار روابط بین الملل و برخی کنوانسیون ها را پیگیری نماییم.

3: حضور موثر زنان در جامعه یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در باره اشتغال زنان باید به این امر توجه کنیم که جمهوری اسلامی ایران تحت تعالیم اسلام عزیز و در عمل به آرمان های انقلاب، حضور با نشاط زنان در جامعه را به عنوان یک امر مسلم پذیرفته است و همان گونه که رهبری معظم انقلاب فرموده اند «واقعا این یکی از بزرگ ترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوش فکر و ممتاز ازلحاظ فکری و عملی درجامعه ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخار است».

در این میان این وظیفه سنگین مدیران اجرایی کشور است که فضای کار را به گونه ای فراهم کنند که از یک سو حریم خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد زندگی بشری حفظ شود و از سوی دیگر هیچ گونه تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود .

باید توجه شود جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان الگوی اسلام ناب محمدی باید ازحریم اسلام عزیز که در زمینه حقوق زنان همتا ندارد دفاع کند و خوشبختانه این ایران اسلامی است که امروز به عنوان پرچمدارعدالت اجتماعی و دفاع از حقوق آحاد جامعه به ویژه زنان مطرح می باشد.

4: به جاست که دراینجا یادآور شوم که به عنوان یک فرزند انقلاب، غیرت دینی را هم درایستادگی مقابل زورگویی های ظالمان جهان وهم در ارتقای کرامت بانوان می دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سربربالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانواربه صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب های اجتماعی کاهش یابد،حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.

5: متاسفانه درماه های اخیر عده ای تلاش می کنند میان دستگاه های خدمت گزار و مدیران اختلاف انداخته، آنان را دچار تقسیم بندی خود ساخته نمایند و درگیری های حیدری و نعمتی را راه بیاندازند.

به عنوان عضو کوچک دولت بزرگترین آرمانم پایبندی به همه اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی و پیاده سازی اندیشه های انقلاب اسلامی در جامعه است.

شاید روایت من از حفظ ارزش های نظام با روایت برخی دیگر متفاوت باشد اما موضوع مهم این است که درهدف یک سو هستیم.

البته تصمیمات درون دستگاهی باید به نحوی اتخاذ شود تا بهانه به دست بد خواهان و تفرقه افکنان ندهد. راه درست این است که اینگونه تصمیمات همواره با هماهنگی دستگاههای مسئول در سطح ملی اتخاذ شود.

نکته آخر اینکه تقسیم بندی های ادعایی و اختلاف بین مدیران را به مصلحت نظام، انقلاب و مردمی که باهزاران امید به پای صندوق های رای آمده اند، نمی دانم وبر این باورم که همه باید با عزم ملی ومدیریت جهادی والبته باتدبیر، درایت وصداقت برای مردم کارکنیم.
 اخبار سیاسی - ایرنا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه