نوشته‌هایی با برچسب "تمرین آب درمانی"

 4 تمرین آب درمانی 4 تمرین آب درمانی

4 تمرین آب درمانی. ۴ تمرین آب درمانی. در کشورهای پیشرفته و در علم طب ورزشی،امروزه ورزش‌های مناسبی برای بیماران مفصلی در داخل استخرهای مخصوص توانبخشی انجام می‌گیرد که منظور همان تمرینات آب درمانی است. تمرینات آب درمانی بهترین گزینه. با ورزش در آب به دلیل بی وزن بودن بدن در آب، وارد شدن آسیب بسیار کم اتفاق می افتد و شاید هم هرگز چنین پیش نیاید. مخصوصا" برای اشاخصی که دچار پوکی استخوان هستند، آب درمانی یا ورزش در آب یکی از بهترین گزینه های درمانی است. تمرین اول. راه رفتن به جلو و سپس به عقب در طول استخر، باسن و پا را رو به جلو نگه دارید. در صورت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه