نوشته‌هایی با برچسب "درمان شکستگی پا"

درمان شکستگی انگشتان پا درمان شکستگی انگشتان پا

شایع ترین علت های شکسته شدن انگشتان پا گیر کردن پنجه پا در بین اشیاء ثابت و افتادن اجسام سنگین بر روی پا است. وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن ها را بیشتر در معرض ضربه و آسیب قرار می دهد. در بعضی از ورزش ها ضربات مکرر و طولانی به انگشت می تواند موجب شکستگی های مویی یا استرسی شود. برای درمان درمان شکستگی انگشتان پا تمرینات زیر را انجام دهید. تمرین اول:. انگشت شکسته با نوک انشگتان دست بگیرید ، سپس به طرف بالا و پایین حرکت دهید. این حرکت را دو دست و با ۱۵ تکرار انجام دهید. تمرین دوم:. روی صندلی بنشینید ، یک حوله یا پارچه را زیر پای ان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه