نوشته‌هایی با برچسب "کار فناوری اطلاعات"

همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات با شش استراتژی همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات با شش استراتژی

با یک دور در پیست، راننده خودروی مسابقه متوجه می شود چه هم افزایی قابل توجه ای میان جاده و خودرو وجود دارد. این هم افــزایی تصادفی به دست نیامده است. همین طور راهبری یک شرکت موفق با حداکثر کـــــارایی به هم افزایی قابل توجهی میان کسب و کار و عناصر تشکیل دهنده فناوری اطلاعات سازمان نیاز دارد. همسویی برنامه های فناوری اطلاعات با توسعه کسب و کار می تواند تاثیر فراوانی در کاهش هزینه ها، خلق مزیت رقابتی، تقویت فرهنگ نوآوری، افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی سازمان، پیشبرد و بهبود کیفیت، گسترش خدمات مشتریان، توسعه و بهبود ارتباطات داشته باشد. بدون هم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه