نوشته‌هایی با برچسب "کشورهای در حال توسعه"

اصلاح‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه اصلاح‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه

اصلاح نظام های مالیاتی در کشورهای درحال توسعه درسال های اخیر به دلیل دستیابی به رشد اقتصادی بهتر به عنوان اولویت های مهم کاری دردستور کار دولت های این کشورها قرارگرفته است. به نقل ازفصلنامه مالیاتی ایران ، انگیزة‌ اصلی‌ در وضع‌ مالیات ها در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ، تأمین‌ مالی‌ بخش‌ عمومی‌ و کمک‌ به‌ اجرای‌ اهداف‌ اقتصادی‌ عمومی ‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ است‌. انگیزه‌های‌ دیگر در وضع‌ مالیات ها، توزیع‌ مجدد درآمدها و تصحیح‌ عدم‌ تعادل‌ در بازار است‌. سطح‌ معینی‌ از مالیات‌ برای‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌ لازم‌ است‌، ولی‌ مالیات ها هموراه‌ با هزینه‌هایی

مباحث و دیدگاه‌های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه مباحث و دیدگاه‌های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه

یکی از مفاهیمی که در روند داد و ستد بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاربرد فراوان دارد، انتقال فناوری است. این فرایند یک سویه که معمولاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه جریان دارد، به صورت دانش فنی در عرصه‌های مختلف به طرق معینی جابجا می‌شود. اما همان طور که در مطلب زیر می‌آید، چنین فرایندی ضرورتاً به توسعه فنی و اقتصادی کشورهای دریافت کننده نمی‌انجامد. این مقاله برخی از ملاحظات مربوط به انتقال فناوری در دنیای امروز را بررسی می‌کند. ۲- انتقال فناوری. انتقال فناوری عبارتی است که برای توصیف فرایندهای جابجایی دانش در درون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه